Politikalarımız

Kalite
TSE BELGESİ (TR) PDF
TSE BELGESİ (EN) PDF

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir.

Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır.

Müşteriler artık daha bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli olmamakta müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir. Değişim hızı artmış, özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler önceden hayal bile edilemeyen uygulamaları mümkün kılmıştır. Artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur.

İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur.

Şirketimiz; “TS 13573-Danışmanlık Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standartlar” ile, “TS 13663-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standartlar” kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir tüzel kişilik olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda hizmet yeterliliği ve kalitesinin tespit edilmesi doğrultusunda, sunmakta olduğu danışmanlık ve mali müşavirlik hizmetleri dolayısıyla 2 ayrı standartta “Hizmet Yeterlilik Belgesi” ile akredite edilmiştir.

TS 13573-Danışmanlık Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standart, Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Standartları İhtisas Kurulu’na bağlı TK38 Sosyal Hizmetler Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 26 Eylül 2013 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Standardın yayımının ardından, Mayıs 2018’de, TSE Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK09 Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi tarafından hazırlanan ve TSE Teknik Kurulu’nun 21 Mayıs 2018 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımlanmış olan ilk revizyon söz konusudur.

Bu standardın gereklilikleri arasında başta genel kriterler olmak üzere birtakım özel kriterler de söz konusudur.

Genel kriterler; yapısal özellik ile ilgili kriterler, işletmecilik ile ilgili kriterler ve istihdam edilen çalışanlar ile ilgili kriterlerden oluşmaktadır.

Özel kriterler; hizmet sektörü ve sanayi sektörü için farklılaşmaktadır.

TS 13663-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Sunan Ofislere İlişkin Standart, Türk Standartları Enstitüsü’nün Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK38 Sosyal Hizmetler Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 27 Ağustos 2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımlanmıştır.

Bu standardın gereklilikleri arasında başta genel kriterler olmak üzere birtakım özel kriterler de söz konusudur.

Genel kriterler; yapısal özellik ile ilgili kriterler, işletmecilik ile ilgili kriterler, istihdam edilen çalışanlar ile ilgili kriterler ve teknik donanım ile ilgili kriterlerden oluşmaktadır.

Özel kriterler ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili olarak farklılaşmaktadır.

Her iki standardın hazırlanmasında, ulusal ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, uluslararası Standartlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standartlarındaki esaslar da göz önünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.

Bu standartlar son şeklini almadan önce ; bilimsel kuruluşlar, üretici/imalatçı ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapılmış ve alınan görüşlere göre olgunlaştırılmıştır.

Türk Standartlarına Uygunluk Markası (TSE Markası), üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya bu marka ile akredite edilmiş hizmetlerin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamülle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade etmektedir.

Şirketimizin ISO 9001 Genel Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki belgelendirme-akreditasyon süreçleri ise halen devam etmektedir.

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Politikamız

Şirketimiz; bilgi güvenliği ve gizliliğe son derece önem vermekte; verdiği bu önemi sürdürülebilir kılmak adına her türlü tedbiri almakta, ilgili süreç ve sistem uygulamalarını da sürekli gözetmektedir.
Nitekim; işlenen verilerin,
• fiziki ve dijital güvenliği,
• gizliliği,
• bütünselliği,
• her an ulaşılabilirliği,

sunduğumuz hizmetlerin odak noktasıdır ve esasen işimizin temelidir.

Ofisimizin bulunduğu iş merkezi, en ileri fiziki güvenlik tedbirlerini uygulamaktadır.
Bu çerçevede, insan ve eşyanın iş merkezindeki fiziki giriş-çıkış kontrolü, gözetilmesi ve güvenliği, 7/24 görev yapan özel güvenlik ekibi vasıtasıyla gerçekleştirilmekte, iş merkezi içinde ve çevresindeki onlarca kameralarla her an kayıt altına alınmaktadır. Yetkisiz kişilerin katlara erişimi kesinlikle mümkün bulunmamaktadır.
Ofisimiz; özellikle otomatik, akıllı ve entegre bir yangın güvenlik sistemine sahip olan bina içinde seçilmiştir. Bu kararda; insanların, süreçlerin, varlıkların ve çevrenin yangından korunması konusundaki önceliğimiz ve duyarlılığımız büyük etken olmuştur.
Şirketimiz, iş sürekliliğine ve bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
• Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi,
• Bilgi güvenliğini arttırmak amacıyla çalışanlarının gelişimi için sürekli eğitimler gerçekleştirmeyi,
• Bilgi güvenliği kapsamında tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin standartlara ve yasal mevzuatlara uyumunu iç denetimlerle kontrol etmeyi,
en ileri derecede önemsemektedir.
Tüm bunları yerine getirebilmek için çalışanlarının katılımı ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uymayı ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi kabul ve taahhüt etmekte olup, bu konuda kendisiyle aynı ilkeleri içselleştirmiş olan Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. ile Haziran 2021’de « Veri Merkezi Sözleşmesi » imzalamıştır.
Bu doğrultuda, şirketimizin işlediği dijital veriler; % 100 fiziki güvenlik, kesintisiz internet erişimi, enerji ve iklimlendirmedeki en ileri teknoloji ve deneyimli teknik ekip gözetimi ve desteği ile 7/24 güvenle işlenmekte ve aynı zamanda yedeklenerek SLA şartları dahilinde % 99,99 oranında “uptime” garantisi ile saklanmaktadır.
Şirketimiz, kesinlikle lisanssız yazılım kullanmamakta, kullandırmamakta, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları hiçbir şekilde ihlal etmemektedir.