Oturma İzni

Türkiye’de, kalış sürelerini vizelerinde belirtilen süreyi aşacak şekilde uzatmak isteyen, vize muafiyetine ihtiyaç duyan veya doksan günden fazla kalmayı düşünen yabancıların oturum almaları zorunludur.
 
1.  Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni
 
Kısa dönem oturma izinleri için, Türkiye’de taşınmaz malı bulunan veya Türkiye’de iş ya da iş bağlantısı kurmayı düşünen yabancıların e-ikamet sistemi (e-ikamet.goc.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunduklarında aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.
 
Kısa dönem oturma izinleri kural olarak en fazla ikişer yıllık süreyle düzenlenmektedir. Ancak, Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktar ve kapsamda Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancılara eş ve çocukları ile birlikte beş yıllık kısa dönem oturma izni verilebilmektedir. Ayrıca bu yatırımcılar, Türk vatandaşlığı veya uzun dönem oturma izni almak için başvurabilmektedir.
1.1. İlk Başvuru
 • Oturma izni başvuru formu 
 • Pasaportun veya eşdeğer seyahat belgesinin nüshası 
 • Dört adet biyometrik fotoğraf 
 • Kalış süresi boyunca yeterli ve düzenli gelire sahip olunduğuna dair beyan
 • Oturma izni harcı ve kart harcının ödendiğine ilişkin belgeler/makbuzlar
 • Başvuru sahibinin mülkiyetini kanıtlayan tapu (Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar için gereklidir)
 • Geçerli sağlık sigortası
 
Türkiye’de iş veya iş bağlantıları kurarak kısa dönem oturma izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancıların aşağıdaki ek belgeleri sunmaları gerekmektedir:
 
 • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınan davet mektubu
 • Noter tasdikli şirket faaliyet belgesi
 • Noter tasdikli vergi levhası
 • Noter tasdikli ticaret sicil gazetesi
 • Noter tasdikli imza sirküleri
 
Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktar ve kapsamlarda yatırım yaparak kısa dönem oturma izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancıların aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlaması gerekmektedir:
 
 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmiş olmak
 • En az 400.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkulü tapu kayıtlarına en az üç yıl satılmaması şerhi düşülmek kaydıyla edinmiş olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilmiş olmak
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilmiş olmak
 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı en az üç yıl tutmak şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmiş olmak
 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında devlet tahvilini en az üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmiş olmak
 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu payı veya girişim sermayesi yatırım fonu payını en az üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmiş olmak
 • En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutmak ve en az üç yıl sistemde kalmak şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmiş olmak
1.2. Uzatma Başvurusu
Oturma izninin uzatılması için yabancıların e-ikamet sistemi (e-ikamet.goc.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunduklarında aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne beş iş günü içinde posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Oturma izni uzatma başvuruları, oturma izni süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılabilir; ancak bu başvuru hiçbir şekilde oturma izni süresinin sona erme tarihinden sonraya bırakılmamalıdır.

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaportun veya eşdeğer seyahat belgesinin noter tasdikli nüshası 
 • Dört adet biyometrik fotoğraf
 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
 • Kalış süresi boyunca yeterli ve düzenli gelire sahip olunduğuna dair beyan
 • Başvuru sahibinin mülkiyetini kanıtlayan tapu (Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar için gereklidir)
 • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınan davet mektubu (Türkiye’de iş veya iş bağlantısı kurmak isteyen yabancılar için gereklidir) 
 • Geçerli sağlık sigortası
​​2.  Yabancılar İçin Uzun Dönem Oturma İzni
 
Uzun dönem oturma izni için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz oturma izniyle kalmış yabancıların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Uzun dönem oturma izinleri süresiz olarak düzenlendiğinden herhangi bir uzatma başvurusu yapılmamaktadır.
2.1. Başvuru
 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaportun veya eşdeğer seyahat belgesinin orijinali ve nüshası 
 • Önceki oturma izni belgesinin nüshası
 • Dört adet biyometrik fotoğraf
 • Başvuru sahibinin devlet kurum ve kuruluşlarından son üç yıl içinde hiçbir sosyal yardım almadığını gösteren belge
 • Kalış süresi boyunca yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
 • Adli sicil kaydı 
 • Geçerli sağlık sigortası