Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

 • İşletmelerin Muhasebe Sisteminin Kurulması Ve Geliştirilmesi
  • Muhasebe Sisteminin İlk Defa Kurulması
  • Mevcut Muhasebe Sisteminin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi; Risk Minimizasyonu, Fayda Maksimizasyonu Sağlanması
  • Muhasebe Sisteminin Sağlıklı İşleyişinin İdamesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması – Gözetilmesi; Optimizasyon
 • Defter Tutma Hizmetleri (Resmi Muhasebe Kayıtlarının Tutulması)
  • İşletme Defteri
  • Serbest Meslek Kazanç Defteri
  • Bilanço Esasına Göre Defter Tutma
 • Mali Tablo Raporlama Hizmetleri
 • Muhasebe İşlemlerine Bağlı Yasal Beyanname Ve Bildirimlerin İlgili Kurumlara (Vergi Dairesi, SGK, v.s.) Verilmesi
  • KDV 1, 2, 3 & 4 Beyannamesi
  • Muhtasar Beyanname
  • GEKAP Beyannamesi
  • Ba – Bs Bildirimi
  • Gelir & Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
  • SGK Tahakkuk Bildirimi
  • Sigortalı Hizmet Listesi Bildirimi
  • E-Defter Onayı ve Berat Bildirimi