Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

İşletmelerin Muhasebe Sisteminin Kurulması Ve Geliştirilmesi
 • Muhasebe Sisteminin İlk Defa Kurulması
 • Mevcut Muhasebe Sisteminin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi; Risk Minimizasyonu, Fayda Maksimizasyonu Sağlanması
 • Muhasebe Sisteminin Sağlıklı İşleyişinin İdamesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması – Gözetilmesi; Optimizasyon
Defter Tutma Hizmetleri (Resmi Muhasebe Kayıtlarının Tutulması)
 • İşletme Defteri
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • Bilanço Esasına Göre Defter Tutma
Muhasebe İşlemlerine Bağlı Yasal Beyanname Ve Bildirimlerin İlgili Kurumlara (Vergi Dairesi, SGK, v.s.) Verilmesi
 • KDV 1, 2, 3 & 4 Beyannamesi
 • Muhtasar Beyanname
 • GEKAP Beyannamesi
 • Ba – Bs Bildirimi
 • Gelir & Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • SGK Tahakkuk Bildirimi
 • Sigortalı Hizmet Listesi Bildirimi
 • E-Defter Onayı ve Berat Bildirimi